Проект „Електронният документ в административните производства по ДОПК/АПК. Теоретически и практически аспекти“

Проектът се изпълнява по Договор № BG05SFOP001-2.019-0004-С01/12.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът има за цел подобряване на специализираните знания и умения на служители на дирекции ОДОП и ТД на НАП за регулиране и уреждане на процеса по обмен на документи в административното производство.

 

  • Резюме на проекта 
  • Обща стойност на проекта: 81 144,72 лв., от които
  • 68 973,01 лв. европейско и
  • 12 171,71 лв. национално съфинансиране.
  • Период на изпълнение на проекта: 12.06.2020 – 12.12.2021 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация