Информация, подавана от търговски банки и доставчици на платежни услуги

След провеждане на консултации с представители на търговски банки и доставчици на платежни услуги са  определени нови формат, ред и правила за подаване на данните към Националната агенция за приходите, съгласно чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), подавани от търговските банки (ТБ) и от доставчици на платежни услуги (ДПУ).

Форматът, редът и начинът за подаване на данните към приходната администрация се определят със Заповед № З-ЦУ-843 от 22.06.2020 г. на изпълнителния директор на НАП.

Тук можете да видите XSD схемите за предоставяне на информация по раздел I, т.1, т.2 и т.3 от Приложението към Заповед № З-ЦУ-843/22.06.2020 г., както следва:

По т.1. - Информация, която следва да се подава от ТБ/ДПУ към НАП за открити или закрити банкови/платежни сметки съгласно чл. 25, ал.1 от Закона за НАП - bankacc_25.xsd

По т.2. - Информация, която следва да се подава от ТБ/ДПУ към НАП за предоставените виртуални POS терминали съгласно чл.25, ал.1 - pos_25.xsd

По т. 2.1.  - Информация, която следва да се подава към НАП съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за НАП за виртуални POS терминали на ТБ/ДПУ, предоставени за ползване на ЗЛ, плащанията чрез които постъпват по сметки на ТБ/ДПУ и впоследствие се превеждат по сметки на ЗЛ - pos_25_tpacc.xsd

По т.3. - Информация, която следва да се подава съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗНАП за броя и стойността на трансакциите по платежни сметки на ЗЛ, извършени чрез предоставен/и виртуален/и POS - trans_25.xsd

По т.3.1. Информация, която следва да се подава съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗНАП за броя и стойността на трансакциите постъпили по платежни сметки на ЗЛ от платежна сметка на ТБ/ДПУ, свързана с виртуален/и POS- терминал/и на ТБ/ДПУ - trans_25_tbpos.xsd

Внедряване на нови услуги по чл. 25 от ЗНАП

Примерни xml схеми може да видите тук.

От 01.08.2020 г. следва да започне регулярното предоставяне на информацията по чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от ЗНАП. Информацията за периода 01.01.2020 г. – 31.07.2020 г. следва да бъде предоставена до 31.08.2020 г.

Подаването на данните по новия формат ще се извършва по електронен път чрез разработените за целта нови електронни услуги в Портала за електронни услуги на НАП. https://inetdec.nra.bg/ .

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация