Програма за подкрепа на структурните реформи

Проект "Укрепване на административния капацитет на Национална агенция за приходите при мониторинга и контрола на електронната търговия"

Проектът представлява предоставяне на техническа помощ от Служба за подкрепа на структурните реформи към Генералния секретариат на Европейската комисия, в областта на мониторинга и контрола на електронната търговия. Включен е в Плана за сътрудничество и подкрепа съгласно Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програма за подкрепа на структурни реформи за периода 2017 – 2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013.

Проект "Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България"

Проектът представлява предоставяне на техническа помощ от Служба за подкрепа на структурните реформи към Генералния секретариат на Европейската комисия за разработването на техническа спецификация за аналитичен софтуер в подкрепа на процеса по фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, прилаган в България, с цел автоматизирането му. Включен е в Плана за сътрудничество и подкрепа съгласно Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програма за подкрепа на структурни реформи за периода 2017 – 2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013.

Проект "Промяна в подхода за събиране на просрочени публични задължения"

Проектът представлява предоставяне на техническа помощ от Служба за подкрепа на структурните реформи към Генералния секретариат на Европейската комисия, в областта на подобряването на процеса на събирането на просрочени публични задължения. Включен е в Плана за сътрудничество и подкрепа съгласно Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програма за подкрепа на структурни реформи за периода 2017 – 2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013.

 Проект "Подобряване на знанията и уменията на НАП в сферата на MOSS"

 Проектът представлява предоставяне на техническа помощ от Служба за подкрепа на структурните реформи към Генералния секретариат на Европейската комисия за внедряване и реализация на най-добрите практики в контролните дейности, свързани с MOSS, установени в други държави членки. Включен е в Плана за сътрудничество и подкрепа съгласно Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програма за подкрепа на структурни реформи за периода 2017 – 2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013.

 Проект "Придобиване на специфични умения и представяне на добрите практики в сферата на трансферното ценообразуване чрез провеждане на специализирано обучение"

Проектът представлява предоставяне на техническа помощ от Служба за подкрепа на структурните реформи към Генералния секретариат на Европейската комисия, в областта на трансферното ценообразуване. Включен е в Плана за сътрудничество и подкрепа съгласно Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програма за подкрепа на структурни реформи за периода 2017 – 2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013.

Проект "Подобряване на качеството на обслужване на клиенти чрез разработване на услуги, предназначени за групи в неравностойно положение и такива със специални потребности"

Проектът представлява предоставяне на техническа помощ от Служба за подкрепа на структурните реформи към Генералния секретариат на Европейската комисия, в областта на повишаване качеството на обслужването на клиенти на НАП в неравностойно положение и такива със специални потребности. Включен е в Плана за сътрудничество и подкрепа съгласно Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програма за подкрепа на структурни реформи за периода 2017 – 2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013.

 Проект "Подобряване процеса на оценка на данъчните липси в Национална агенция за приходите"

Проектът представлява предоставяне на техническа помощ от Международния валутен фонд. Целта на проекта е подобряване процеса на оценка на данъчните липси на високо ниво и придобиване на нови познания в тази област.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация