Какви са контролните действия в хода на проверки в търговските обекти?

Целта на извършването на проверки в търговските обекти е да се постигне превантивен ефект, насърчаващ изпълнението на данъчните и осигурителни задължения от проверяваните лица,  установяване на нарушения и предприемане на адекватни действия спрямо проверяваните лица.

В хода на проверките в търговски обекти или други обекти, в които се осъществява стопанска дейтост, може да се извършат контролни покупки или открито наблюдение за установяване размера на приходите от продажби на стоки или услуги, установяване наличността на притежавани от лицето активи – материали, стоки или дълготрайни активи, реално заетите лица и други факти и обстоятелства, свързани с дейността. Органите по приходите могат да предприемат и действия по събиране и обезпечаване на доказателства, вкл. обезпечаване на данни в електронен вид от информационни системи за отчитане на продажбите в проверявания обект.

В търговските и производствените обекти на лицата могат да се извършат  съвместни контролни действия с контролни органи от други институции.

В какви обекти може да бъде извършена проверка?

Проверките се извършват в обекти, където се осъществява стопанска дейност или управление на стопанска дейност, а именно:

 • Магазини, складове, хипермаркети, бензиностанции, газстанции и др.;
 • Заведения за обществено хранене;
 • Мотели, хотели и др. места за настаняване;
 • Производствени помещения;
 • Паркинги и автомобилни къщи;
 • Ателиета за услуги и подвижни такива;
 • Лекарски, зъболекарски кабинети и медицински центрове;
 • Офиси, кантори, канцеларии и други подобни;
 • Обменни бюра;
 • Обекти, в които се осъществява дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие;
 • Недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица, в които се осъществява стопанска дейност или нейното управление;
 • Транспортни средства;
 • Строителни обекти;
 • Помещения и места, където се съхраняват материални ценности, парични средства и счетоводни, търговски и други документи или носители на информация, свързани с дейността на задължените лица;
 • Зали за хазартни игри;
 • Други места, където се осъществява стопанска дейност или нейното управление.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация