Какво следва в случай, че не заплатя задълженията си в срок?

  1. За Вашите задължения ще бъде образувано изпълнително дело;
  2. Върху имуществото Ви ще бъдат наложени обезпечителни мерки;
  3. Имуществото Ви ще бъде предмет на принудително изпълнение.

В случай, че задълженията Ви надхвърлят 5000 лв. и не представите съответното обезпечение, служителите на НАП може:

  • да уведомят органите, които по силата на нормативни актове са Ви издали лицензии и разрешения за извършвани от Ваша страна определени стопански дейности (за които се изисква удостоверяване на липса на публични задължения към държавата);
  • да Ви включат в съобщение за длъжниците, неплатили в срок задълженията си, поставено на видно място в офисите на НАП;
  • да Ви включат в списъци на длъжници, неплатили в срок задълженията си, които  се разгласяват чрез бюлетин или средствата за масово осведомяване.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация