Какви публични задължения събира НАП?

НАП събира следните публични задължения, които не са погасени в срока за доброволно изпълнение (чл. 162 от ДОПК):

  • декларирани в НАП или установени с ревизионни актове или наказателни постановления от органи на НАП – например: републикански данъци на физически лица или юридически лица (данък върху доходите, данък печалба, данък върху добавената стойност и др.), задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции и др.;
  • установени от други органи на държавна или общинска власт в Република България ( от т.нар. „външни“ за НАП публични взискатели) като общини, министерства, агенции, комисии и инспекции, съдилищата и прокуратурите и мн. др., които са предадени за събиране от НАП, - например : общински данъци и такси;  държавни и съдебни такси; мита, акцизи,  глоби и имуществени санкции и др.;
  • установени от органи на държави - членки на Европейския съюз, по решения на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Съда на Европейските общности и Европейската централна банка, които са предявени за събиране от НАП.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация