Електронно съобщение за образувано изпълнително дело по реда на ДОПК

Длъжниците към НАП, които са декларирали валиден електронен адрес, ще получават електронно съобщение за вече образувано по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс изпълнително дело за неплатени в законоустановения срок публични задължения. Съобщението ще бъде изпращано в деня, следващ деня на образуване на делото. По този начин Приходната агенция цели да повиши информираността и да стимулира доброволното изпълнение на задълженията от своите клиенти.

Съобщението е с информативен характер и съдържа данни за номер и дата на образуваното изпълнително дело, вида на банковата сметка, по която трябва да се плати дълга, контактна информация за компетентния публичен изпълнител и друга полезна информация. 

Както и в имейла е посочено, преди да се свържат с публичния изпълнител или да посетите офис на НАП, клиентите е препоръчително да направят справка за просрочените си задължения (включително и изпратени за събиране в НАП от други органи и администрации). Това най-лесно става чрез е-услуга на Агенцията с електронен подпис или ПИК на Портала за електронни услуги на НАП. На електронния портал е достъпна и услуга за онлайн превод на задължения с банкова карта без електронен подпис.

В електронното съобщение е посочено още, че при неплащане на задълженията по изпълнителното дело, публичният изпълнител ще пристъпи към обезпечаването и принудителното им събиране, като може да наложи запор на банкови сметки, на трудово възнаграждение, на движими вещи, както и възбрана върху недвижим имот на длъжника, да проведе публична продан и др.

Електронните съобщения се изпращат от имейл адрес [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация