Е-услуги с квалифициран електронен подпис 

Запознайте се с Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис, утвърдени със Заповед №ЗЦУ- 415/18. 03. 2020 г. на изпълнителния директор на НАП.

За да бъде осигурена възможност за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП), е необходимо да бъде подадено: 

При подаване на „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице“ със заявен пълен достъп, когато лицето - автор на сертификата не е законен представител на задълженото лице - титуляр на сертификата, задължително се изисква представяне в компетентния офис на НАП на нотариално заверено пълномощно, което дава права, както за представителство пред  НАП, така и за пълен достъп до информацията, отнасяща се до задълженото лице. 

При подаване на „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ е необходимо представяне на пълномощно в компетентнтия офис на НАП.

Възможни са следните хипотези:

1. При упълномощаване

2. При преупълномощаване

3. Изисквания към пълномощното

Прекратяване на достъпа до електронните услуги на НАП с електронен подпис:

 • Лицето, което притежава електронен подпис и подава данни с него към НАП, прекратява достъпа по електронните услуги на НАП сподаване на Заявление за прекратяване на достъпа до електронните административни услуги, предоставени от НАП с КЕП на задължено лице (Приложение В).
 • При прекратяване на представителната власт на автора на електронния подпис (например промяна на представляващия дружеството) по отношение на задълженото лице или при прекратяване на неговата регистрация трябва:
  • да се отправи искане до доставчика на удостоверителни услуги за  прекратяване действието на удостоверението. Достъпът до електронните административни услуги на НАП се прекратява автоматично от момента на прекратяване действието на удостоверението от доставчика на удостоверителните услуги;
  • може да подаде Уведомление за прекратяване на достъпа до електронните административни услуги предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице“ (Приложение Г) на място в ТД/офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, чрез използване на КЕП. Достъпът до услугите на НАП ще бъде прекратен:
  • от датата на подаване на заявлението в ТД/офис на НАП;
  • от датата на получаването на заявлението в ТД/офис на НАП, когато заявлението е подадено чрез лицензиран пощенски оператор; 
  • от датата на постъпването на заявлението в информационната система на НАП, когато заявлението е подадено по електронен път. 

Важно!!! Ако КЕП не бъде прекратен при доставчика на удостоверителни услуги, неговият автор може да подава отново заявление за достъп до електронните административни услуги на НАП, като достъпът ще бъде предоставен.

При оттегляне на пълномощното от упълномощителя  или при прекратяване на регистрацията на пълномощника, достъпът до електронните административни услуги на НАП се прекратява след подаване на Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес(Приложение Д). на място в ТД/офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, чрез използване на КЕП. Достъпът до услугите на НАП ще бъде прекратен:

 • от датата на подаване на заявлението в ТД/офис на НАП;
 • от датата на получаването на заявлението в ТД/офис на НАП, когато заявлението е подадено чрез лицензиран пощенски оператор;
 • от датата на постъпването на заявлението в информационната система на НАП – когато заявлението е подадено по електронен път.

При отказ на пълномощника от предоставените му пълномощия е необходимо той да подаде в компетентната ТД/офис на НАП на упълномощителя или чрез лицензиран пощенски оператор Уведомление за отказ от пълномощие за ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице (Приложение Е)на място в ТД/офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, чрез използване на КЕП.

Достъпът до услугите на НАП ще бъде прекратен:

 •  от датата на подаване на заявлението в ТД/офис на НАП;
 •  от датата на получаването на заявлението в ТД/офис на НАП,  когато заявлението е подадено чрез лицензиран пощенски оператор;
 • от датата на постъпването на заявлението в информационната система на НАП – когато заявлението е подадено по електронен път.

В документа пълномощникът декларира, че упълномощителят е уведомен за отказа от ползването на електронните административни услуги на НАП.

Вижте още:

==> Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис

==> Инструкции за подписване на документи в Портал и електронни услуги, предоставяни от НАП

==> Списък на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис

---------------------------------------------------------------------------------------------

Други изисквания за ползване на електронни услуги на НАП с КЕП:

За да ползвате тази група услуги е необходимо:

 • да инсталирате базовите сертификати на StampIt, тъй като с тях са подписани компонентите за полагане на електронен подпис. Това можете да направите като инсталирате последователно: StampIT Primary Root CA и StampIT Qualified CA
 • да се регистрирате в портала, като попълните електронно заявление за ползване на е-услуги на НАП, (лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице):
 • Ако работите под Linux съвместима операционна система, моля следвайте тази инструкция.
 • Ако ползвате браузъра Mozilla Firefox 4 или по-висока версия и искате да ползвате успешно е-услуги и справката за здравния статус, е необходимо да направите допълнителни настройки на браузъра.

След успешна регистрация в портала ще получите достъп до персоналната ви страница „Моите е-услуги”, съдържаща историята на подаваните от Вас документи, извършени регистрации и свързаните с тях промени.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация