Маркиране на благородни изделия

Нормативна уредба

Валутен закон

Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие

==> ВИЕ МОЖЕТЕ  ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ

Лабораториите за проверка и маркиране на благородни метали към териториалните дирекции на Националната агенция за приходите, както следва:

 • гр.София, ул.”Веслец” №84,/ сградата на Столична митница/, тел: 02 - 8320153;
 • гр.Бургас, ул.”Александровка” №26, ет.3, стая 8, тел: 056 - 878139;
 •  гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А, ет.4, стая 401, тел: 032 - 603235;
 • гр.Варна, ул.”8 Приморски полк” №128 , етаж 1, стая 104, тел:052 - 360980 ;
 • гр.Велико Търново, площад „Център” №2, стая № 104  в сградата на ТД на НАП, тел.062 - 617169 ;
 •  гр. Русе  7000, ул. "М-р Атанас Узунов" № 19 ет.1 ст. 102, тел. 082 808 238
 •  гр.Кържали, ул.” Деспот Слав” №1, ет.2, стая 216, тел: 0301 – 66335;

==> ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ ТАЗИ УСЛУГА, АКО СТЕ производител, вносител и/или търговец на златни и сребърни изделия.

==> КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИТЕ, за да бъде извършена проверка и маркиране на изделия от благородни метали:

Ако сте търговец, производител или изработвате изделия с материали на клиента:

 • удостоверение за регистрация в Министерство на финансите;
 • документ за внесена държавна такса;
 • придружително писмо –образец;
 • сертификат по чл. 52, ал. 2 за титъра на изделията и процентното съдържание на сплавиращите добавки

 Ако сте вносител:

 • удостоверение за регистрация в Министерство на финансите;
 • митническа декларация;
 • сертификат от чуждестранната фирма-производител за пробата на златото/среброто или за процентното съдържание на сплавиращите добавки;
 •  документ за внесена държавна такса;
 •  придружително писмо –образец /Приложение № 1/

Ако извършвате вътреобщностно придобиване:

 • удостоверение за регистрация в Министерство на финансите;
 • сертификат от чуждестранната фирма производител за пробата на златото или среброто и за процентното съдържание на сплавиращите добавки;
 • фактура за закупените изделия от благородни метали;
 • придружително писмо –образец /Приложение № 1/
 • документ за внесена държавна такса.

Приемане на изделията за проверка и маркиране може да Ви бъде отказана, ако липсва някой от изброените документи.

==> СРОК  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА

Услугата може да Ви бъде предоставена веднага при представяне на изделията, а при обективна невъзможност – най-късно в 7-дневен срок.

За проверка и маркиране на златни и сребърни изделия се събират такси съгласно Тарифа №12 за таксите, които се събират в системата на министерство на финансите по Закона за държавните такси.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация