Друг внася здравноосигурителни вноски за мен

Ако друг внася задължителни здравноосигурителни вноски за Вас, нямате задължения и за подаване на декларации за задължителното Ви здравно осигуряване. Това е длъжен да направи осигуряващият Ви. Такива са случаите, когато:

  • сте нает по „трудов договор“. В този случай нямате задължение да внасяте дължимите здравноосигурителни вноски, както и да подавате декларации, свързани със задължителното здравно осигуряване. Това е длъжен да направи работодателят ви. 
  • сте нает по „граждански договор“ (без трудово правоотношение). Тогава нямате задължение за внасяне и деклариране на дължимите здравноосигурителни вноски, ако не сте осигурен на друго основание и полученото възнаграждение по договора (от един или повече възложители) за календарния месец е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната,след приспадане на разходите за дейността по Закона за облагане доходите на физическите лица. Това е длъжен да направи възложителят по договора.

В случай, че сте самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО и получавате възнаграждение по „граждански договор“, трябва да декларирате и внасяте  здравноосигурителни вноски върху тези доходи само при определяне на окончателен размер на осигурителния доход .

Трябдва да имате предвид, че определен кръг от лица се осигуряват за сметка на държавния бюджет, ако не са осигурени на друго основание. Такива са например: гражданите до 18-годишна възраст, както и след навършване й, ако учат редовно - до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 22-годишна възраст; студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка; за хората, получаващи обезщетение за безработица; гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане и други. 

Осигурени за сметка на държавния бюджет са и учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение) за времето на обучението съгласно съответния учебен план, организирано при условията и по реда на ЗПОО, независимо от възникване на основание за осигуряване по реда на чл. 40, ал. 1 от ЗЗО.

Дори и да нямате задължение да внасяте дължимите здравноосигурителни вноски, както и да подавате декларации, свързани със задължителното здравно осигуряване, можете да се информирате дали осигуряващият Ви изпълнява задълженията си по закон. Това става онлайн с помощта на т. нар. персонален идентификационен код, който можете да получите от НАП. Също така здравноосигурителния си статус може да проверите и чрез е-услугата на НАП  Здравен статус“.

Добре е да знаете, че ако сте лице в неплатен отпуск по ваше желание (например в случаите чл. 160, ал. 1, чл. 170, ал. 2, чл. 171 от Кодекса на труда, както и не подлежите на осигуряване на друго основание, здравноосигурителната вноска е изцяло за ваша сметка. Вие нямате задължение за внасяне на тази вноска по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянния Ви адрес, както и за подаване на декларациите, свързани със здравното Ви осигуряване. Това задължение е на работодателя. Още информация

Повече информация може да получите на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цена, според тарифата на съответния оператор.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация