Внасям осигурителни вноски за своя сметка

Хората, които трябва да внасят за своя сметка здравноосигурителни вноски са:

- безработните, които не получават обезщетение за безработица;

- студентите във висши училища, които не са редовна форма на обучение независимо от тяхната възраст, както и тези редовна форма на обучение над 26 - годишна възраст;

- докторантите, които не са държавна поръчка и редовна форма на обучение, независимо от тяхната възраст;

- ученици, навършили 18-годишна възраст - за периода от завършване на средното им образование до записването им във висше учебно заведение или до започване на работа;

лице, наето по „граждански договор“ (без трудово правоотношение), ако не е осигурено на друго основание и полученото възнаграждение по договора (от един или повече възложители) за календарния месец е по-малко от минималната работна заплата за страната, след приспадане на нормативно признатите разходи по Закона за облагане доходите на физическите лица.

  • лицата в неплатен отпуск по тяхно желание (например в случаите по чл. 160, ал. 1, чл. 170, ал. 2, чл. 171 от Кодекса на труда), които не подлежат на осигуряване на друго основание по Закона за здравното осигуряване
  • морските лица
  • други 

.......................................................................................................................

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация