Размер и разпределение на осигурителни вноски

Размер и разпределение на осигурителни вноски

Размери на задължителните осигурителни вноски:

  • за фонд „Пенсии”:
    • 19,8 %   за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., както и лицата по чл. 4б от КСО[P1] 
    • 14,8 % за лицата, родени след 31 декември 1959 г.
  • 3,5 % за фонд “Общо заболяване и майчинство”*;
  • 5 % за ДЗПО - Универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право на основание чл. 4б от КСО  [P2] да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

В периода от 01 януари 2021 г. до 30 юни 2021 г. лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО, и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б от КСО (§9, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБДОО за 2021 г.)

Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по чл. 4б от КСО се уреждат с Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация.

Повече информация вижте тук 

*Вноската за фонд “Общо заболяване и майчинство” се дължи само от тези самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство. 

....................................................................................................................

== Осигурителен доход

== Декларации и заявления

== Плащане

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация