Проекти в НАП по приоритетна ос ІІI

В тази рубрика можете да намерите актуална информация за напредъка по изпълнението на проектите на НАП, финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Освен това ще можете да се информирате за обществените поръчки, които ще се възлагат във връзка с изпълнението на:

Проект №1 Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП – Информационна система „Контрол”.

Проект №2 Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/ DataWarehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС на Националната агенция за приходите.

Проект №3 Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания – Информационна система “Взаимна помощ при събиране”

Проект №4 Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания

Проект №5 Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление


Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация