Държавни помощи

 „По смисъла на Закона за държавните помощи, в случаите на разсрочване / отсрочване / обединяване на публични задължения по реда и при условията на Глава ХХІІ „Отсрочване и разсрочване” от ДОПК, Изпълнителният директор на НАП и териториалните директори на НАП, се явяват в качеството си на администратор на помощ. 

На всеки администратор на помощ е възложено задължението да води собствени регистри за предоставените от него държавни и минимални помощи, като отговаря за достоверността на данните в тях. С оглед спазване принципа на прозрачност и достъпност, администраторът публикува информация за отпуснатите държавни и минимални помощи на своята интернет страница. Наред с това, информация се предоставя и на Министъра на финансите или Министъра на земеделието и продоволствието, които от своя страна информират Европейската комисия.

В тази връзка, НАП в качеството си на администратор на помощ, публикува информация, съобразена с изискванията на Закона за държавните помощи и нормативните актове на ЕС в областта на държавните помощи, като например Регламент 1998 / 2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (Commission Regulation (EC) No 1998/2006 of 15 December 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid).”

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация