Възможност за проверка на прекратените унгарски ДДС номера

На уебсайта на Унгарската данъчна администрация вече се публикува информация на английски, немски и френски, относно дерегистрираните за целите на ДДС лица:

> http://en.apeh.hu/  -  на английски език. Избира се “Useful Information”, “Suspended Tax Numbers”.
> http://de.apeh.hu/  -  на немски  език
> http://fr.apeh.hu/  -   на френски език

 

Правните основания, при които компетентната данъчна дирекция прекратява данъчната регистрация на ДЗЛ са:

 

  • два пъти подред официалната кореспонденция, изпратена по пощенски път до ДЗЛ, бъде върната с бележка “неизвестен адрес”;
  • ако данъчният орган получи надеждна информация, докато проверява адреса на управление на ДЗЛ и се окаже, че ДЗЛ не може да бъде намерен на този адрес;
  • ако ДЗЛ не успее да регистрира законен представител пред данъчните власти в съответствие с установените разпоредби;
  • ако данъчният орган получи надеждна информация, докато проверява ДЗЛ и се окаже, че ДЗЛ няма законен представител, или регистрираният законен представител реално не съществува, или не може да бъде намерен на посочените адреси;
  • Териториалната данъчна дирекция неколкократно е санкционирала ДЗЛ чрез затваряне на склада/обекта за период от 60 дни или чрез прекратяване на дейности за период от 60 дни.
  • ако ДЗЛ не успее да изпълни задълженията си към териториалната данъчна дирекция относно подаването на декларация или плащането на данъци (авансово плащане) в рамките на 365 дни след изтичане на законоустановения срок или началната дата за плащане. 

 

Освен това, ако ДЗЛ има вътреобщностен данъчен номер (напр. ДДС идентификационен номер) решението за прекратяване на данъчната регистрация (или отмяна на решението за прекратяване) се отнася и за вътреобщностната ДДС регистрацията на лицето. Само по себе си това решение за вътреобщностния данъчен номер не може да се обжалва. Считано от датата на вземането на решение за прекратяване на данъчен номер, докато трае процесът на прекратяване, не може да се издава вътреобщностен данъчен номер. 

Стъпки:

След влизане в сайта на английски език http://en.apeh.hu/ се избира:

  eUseful Information eSuspended Tax Numbers

Torzsszam*

Megnevezes

 

 

 

 

След избиране на данъчния номер на унгарския търговец (Torzsszam* - без префикса HU) и натискане на бутона се визуализира таблица:

> Ако търговецът е дерегистриран  - се появява следната информация:

Колона 1 -  (Nev (elnevezes) – наименованието на търговеца

Колона 2 – (Adoszam) – данъчният номер на търговеца

Колона 3 – (Az adoszam alkalmazasat felfuggeszto hatarozat jogerore emelkedesenek) - датата, на която официално влиза в сила решението за дерегистрация

Колона 4 и Колона 5 - началната и крайната дата, в случай на дерегистрация за фиксиран период (Hatarozott ideju felfuggesztes eseten kezdo idopontja / Hatarozott ideju felfuggesztes eseten zaroidopontja)

 

> Ако търговецът не е дерегистриран  - гореспоменатите данни не се появяват, а отговорът на   унгарски е: “Nincs talalat”.

 

Връзки

  • 0700 18 700 Информационен център на НАП

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация