Деклариране

Декларация за изтегляне:

Декларация за изтегляне:

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (образци: 1010, 1011, 1012, 1013) и указания за попълване

Помощни справки за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

Срокове за деклариране и плащане

  • От 01-и март до 30-и юни на следващата календарна година – подаване на годишна данъчна декларация;
  • До 30-и юни на следващата календарна година – внасяне на корпоративния данък след приспадане на направените авансови вноски.

Кой подава годишната данъчна декларация?

Данъчно задължените лица или техен упълномощен представител.

На основание чл. 92, ал. 3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността (съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО годишен отчет за дейността е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката).

Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Годишна данъчна декларация се подава, когато за данъчния период, през който не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато данъчно задължено лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.

Как се подава декларацията?

  • Данъчната декларация се подава по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).

.......................................................................................................................

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация