Авансов данък

Как се определя авансовият данък върху доходите от трудови правоотношения?

Определя се от работодателя месечно на базата на месечната данъчна основа.

Месечната данъчна основа се определя като облагаемият доход, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, както и с вноските за задължително осигуряване в чужбина.

Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения (положен личен труд) на самоосигуряващи се лица - съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, се определя като облагаемият доход, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Месечната данъчна основа се намалява с:

  • данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност;
  • данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.

Размерът на дължимия авансов данък се определя, като месечната данъчна основа, намалена с данъчните облекчения, се умножи по данъчна ставка 10 на сто, а за доходите, придобити като морско лице – по данъчна ставка 1 на сто.

Морско лице е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.

Определеният данък се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец. Когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец и пълният размер на възнаграждението за този месец не е изплатен до 25-то число на следващия месец, работодателят внася данък, определен върху брутния размер на сумата от частичните плащания.

.......................................................................................................................

= Определяне

Плащане

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация