Проекти

Оперативна програма "Административен капацитет"

Проекти в НАП по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК)

Проекти в НАП по приоритетна ос ІІI. Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК)

Проекти в НАП по приоритетна ос ІII „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост” на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК)

...........................................................................................................................................................

Оперативна програма "Добро управление"

Проект „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“

Проект „Надграждане на знанията и уменията на служители на НАП, чрез участие в специализирани обучения“

Проект „Електронният документ в административните производства по ДОПК/АПК. Теоретически и практически аспекти“

Проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите от териториалните структури на НАП, чрез провеждане на специализиранo обучениe за прилагане на Национални счетоводни стандарти /НСС/“

 

...........................................................................................................................................................

Програма "Еркюл"

Проект „Подпомагане на борбата с данъчни измами и сивата икономика в Република България чрез подобряване на техническата обезпеченост на НАП за извършване на компютърни разследвания" по Споразумение № 831524-BG-NRA-ITF-2018

Проект „Подобряване на сътрудничеството и моделите за контрол в превенцията на измами, свързани с митнически режими 4200 и 4000, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“ по Споразумение № 831515-BG-NRA-REG4200-4000

Проект „Повишаване на административния капацитет на НАП в превенцията и разследването на финансови измами, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“ по Споразумение № OLAF/2015/D1/020

Проект „Повишаване на административния капацитет на НАП в областта на контрола на вътреобщностната търговия чрез подобряване на взаимодействието между администрациите на държавите членки на ЕС в борбата с данъчните измами“ по Споразумение № OLAF/2016/D1/022

...........................................................................................................................................................

Механизъм за свързване на Европа (CEF)

Проект „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС“

...........................................................................................................................................................
Програма за подкрепа на структурните реформи

Проекти по Програма за подкрепа на структурните реформи

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация