Публична покана №9033500 "Изработване и доставка на рол-банер във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност в изпълнение на договор № 13-22-123/12.02.2014 г. „Повишаване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“ в НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения”, сключен между Националната агенция за приходите и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"

09 Септември 2014

 

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 09.09.2014
Затвори