Предварителни обявления на НАП за 2012 г.

19 Януари 2012

1. Предварителни обявления на НАП за 2012 г., публикувани на официалната страница на АОП  

1.1. Закупуване /чрез доставка и/или зареждане на карти/на абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в масов градски транспорт

1.2. Доставка на офис обзавеждане и шкафове (без стелажи и метални шкафове)

1.3. Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП – Информационна система „Контрол”

1.4. Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания – Информационна система “Взаимна помощ при събиране”

1.5. Консултантска дейност в областта на изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление

1.6. Разработване на система за управление на сигурността на информацията в НАП и внедряване на стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания”

1.7. Доставка на гориво за отопление.

1.8. Услуги

1.9. Доставки

2. Предварителни обявления на НАП за 2012 г., публикувани в официалната страница на ОВ на ЕС

2.1.  Закупуване /чрез доставка и/или зареждане на карти/на абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в масов градски транспорт / 2012/S 10-015298 от 17.01.2012 г./

2.2. Доставка на офис обзавеждане и шкафове (без стелажи и метални шкафове) /2012/S 32-051522 от 16.02.2012 г./

2.3. Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП – Информационна система „Контрол” /2012/S 34-054948 от 18.02.2012 г./

2.4.  Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания – Информационна система “Взаимна помощ при събиране” /2012/S 37-059951 от 23.02.2012 г./

2.5. Консултантска дейност в областта на изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление /2012/S 37-059952 от 23.02.2012 г./

2.6. Разработване на система за управление на сигурността на информацията в НАП и внедряване на стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания” /2012/S 37-059953 от 23.02.2012 г./

2.7.  Доставка на гориво за отопление /2012/S 42-068325 от 01.03.2012 г./

2.8.  Услуги /2012/S 43-070265 от 02.03.2012 г./

2.9. Доставки /2012/S 43-069926 от 02.03.2012 г./

3. Предварителни обявления на НАП за 2012 г., публикувани на официалната страницата на ДВ 

3.1.  Закупуване (чрез доставка и/или зареждане на карти) на абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в масов градски транспорт /№ 1 от 19.01.2012 г./ 

3.2. Закупуване Доставка на офис обзавеждане и шкафове (без стелажи и метални шкафове) /№ 3 от 16.02.2012 г./

3.3. Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП – Информационна система „Контрол” /№ 1 от 21.02.2012 г./    

3.4.  Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания – Информационна система “Взаимна помощ при събиране” /№ 88 от 24.02.2012 г./

3.5. Консултантска дейност в областта на изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление /№ 86 от 24.02.2012 г./

3.6. Разработване на система за управление на сигурността на информацията в НАП и внедряване на стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания” /№ 87 от 24.02.2012 г./

            

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 19.01.2012
Затвори