Сключен договор с фирма „ТехноЛогика“ ЕАД

08 Януари 2014

На 08.01.2014 г., след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Национална агенция за приходите, сключи договор №1/08.01.2014 г. с предмет: „Провеждане на 6 специализирани курса за обучение на ИТ-специалисти от дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“ в Национална агенция за приходите за разработване на WEB-приложения и управление на сървър на приложения” с избрания изпълнител - „ТехноЛогика“ ЕАД. Изпълнението на договора следва да приключи на 01.06.2014 г.

Изпълнението на договора ще допринесе за постигане на общата цел на ОПАК, а именно подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, като подпомогне развитието на специфични професионални компетенции на служителите в НАП, които работят в областта на развитието и усъвършенстването на информационните системи на агенцията за оптималното прилагане на технологиите и практиките при  електронното управление. В тази връзка - предоставяне на качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

Обученията, които ще бъдат проведени в изпълнение на сключения договор, ще допринесат за по-пълноценно използване на  съществуващите технологични възможности в НАП и съответно повишаване на ефективността на работата в агенцията.

Като резултат, експертите ще придобият знания и за добри практики, прилагането на които ще повиши качеството и ще ускори процеса на разработка.

Проектът “Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за разработване на WEB-приложения и  управление на сървър на приложения” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 08.01.2014
Затвори