Как да получите подробна информация за актуалния размер на задължение?

13 Ноември 2017

Препоръчваме лицата преди да извършат плащане да се информират за актуалния размер на задължението си с начислените лихви и етапа на производството, като ползват електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане” в портала за електронни услуги на НАП, достъпна с ПИК или с електронен подпис.

Детайлна информация и разяснения за получените съобщения и посочените в тях задължения, можете да получите след идентификация с ПИК на информационния телефон на НАП – 0700 18 700, или като посетите компетентния офис на НАП.

Обръщаме Ви внимание, че забавата на плащането от Ваша страна води до начисляване на лихви за всеки просрочен ден, които се изчисляват до датата на окончателното плащане на главницата. Лихви върху глоби не се дължат, като такова изключение за имуществените санкции не е предвидено в ДОПК. Лихви върху имуществени санкции се начисляват само, ако в съответния закон, по който е наложена имуществената санкция, е предвидена лихва.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 13.11.2017
Затвори