Как да определите компетентната ТД/офис на НАП

13 Ноември 2017

1. за физическите лица, включително едноличните търговци - по постоянен адрес;

2. за местните юридически лица - по седалище;

3. за неперсонифицираните дружества и осигурителните каси - по адреса на управление;

4. за клон или търговското представителство на чуждестранното лице – съответно по седалище или адрес;

5. за чуждестранни лица, извън т. 4, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база, или чието ефективно управление е от България - по местоизвършване на дейността или управлението;

6. за лицата, извън т. 1 – 5 - по местонахождение на първия придобит недвижим имот;

7. за всички останали лица, извън т.1 - 6 - Териториална дирекция София.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 13.11.2017
Затвори