Какви действия да предприемете, ако задължението е платено преди получаване на електронно съобщение

13 Ноември 2017

1. Ако задължението е платено по сметки на НАП или е прихванато от орган по приходите и след проверка чрез електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане” в портала за електронни услуги на НАП се установи, че все още не е отразено 

В тези случаи следва да имате предвид, че за отразяване на направените плащания е необходимо технологично време с оглед обработване на информацията, подадена от банките.

Препоръчваме в срок до три дни да направите последваща проверка в електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане” в портала за електронни услуги на НАП за отразяване на плащането. При липса на отразено плащане следва да посетите компетентния офис на НАП по регистрация, справка можете да направите и на информационния телефон на НАП – 0700 18 700 след идентификация с ПИК, издаден от НАП.

2. Ако задължението е платено по сметка на орган, различен от НАП, който е установил публичното задължение и след проверка чрез електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане” в портала за електронни услуги на НАП се установи, че плащането все още не е отразено          

В тези случаи следва да имате предвид, че за да бъде отразено направеното плащане е необходимо съответният орган, предявил задължението за събиране от публичен изпълнител, писмено да е уведомил НАП за постъпилото плащане по негова сметка..

За да бъде отразено плащането в НАП имате две възможности:

След получаване в НАП на писменото потвърждение от съответния орган, плащането ще бъде отразено в намаление на задължението.

3.  Ако сте платили глоба, наложена за нарушение на Закона за движение по пътищата, по сметки, посочени в наказателното постановление или фиш/електронен фиш

Ако след направена от Вас проверка чрез електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане” в портала за електронни услуги на НАП установите, че плащането, направено по сметките на МВР не е отразено в намаление, е необходимо да направите справка в Портала на МВР за електронни административни услуги, в рубриката – „Задължения по документи, издадени от „Пътна полиция“ – МВР, подрубрика „Проверка на задължения по ФИШ/АУАН/НП с възможност за извършване на плащане“ -  https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index.

Услугата в портала на МВР е достъпна от месец август 2017 и може дистанционно да се прави и проверка дали водачите имат неплатени глоби по фишове, актове за установяване на административно нарушение (АУАН) и наказателни постановления (НП). За проверката е достатъчно да се попълни валиден номер на свидетелство за управление на МПС и валидно ЕГН или тип на документ за наложеното административно наказание, № на документа и размер на задължението.

Ако в резултат на извършената проверка в портала на МВР установите:

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 13.11.2017
Затвори