Управителният съвет на НАП

08 Август 2016

Председател на управителния съвет (УС) е министърът на финансите. Изпълнителният директор на НАП внася в УС прогнозата и плана за приходите от публичните вземания и от частните държавни вземания, събирани от Агенцията. Министърът на финансите представя плана за приходите от публични вземания и от частните държавни вземания, събирани от Агенцията преди внасянето на проектозакона за държавния бюджет за съответната година в Министерския съвет.

Управителният съвет по предложение на изпълнителния директор разглежда и одобрява:

*Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 7 от Закона за НАП, Агенцията води регистър на лицата, подлежащи на регистрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, лицата, които работят по трудово правоотношение, създава и поддържа бази данни за тях, необходими за осъществяване на дейността й и за нуждите на задължителното социално осигуряване, на Министерството на финансите и общините

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 08.08.2016
Затвори