Често задавани въпроси "Лотария с касови бележки"

26 Ноември 2015

Най-вероятната причина потребителят да вижда това съобщение, е че при регистрацията на профила е въвел погрешно  някои от символите в имейла си. Възможност за редакция на данните от потребителския профил ще бъде внедрена в началото на декември 2015 г. Съветваме Ви да проверявате внимателно въвежданите при регистрацията данни, особено адреса на електронната си поща и ЕГН.

Софтуерната система за регистрация не допуска регистрация на касови бележки с еднакви  дата, стойност, час и минути на покупката. Това  е така,  за да се ограничи  възможността един потребител да регистрира многократно една и съща касова бележка за участие в играта.

За получаването на награда може да се предостави хартиено, сканирано или фотокопие на печелившата касова бележка. Не е задължително съхранението на оригиналните касови бележки на хартиен носител през целия период на играта, ако се съхраняват фотокопия.

Ако печелившият може да предостави сканирано копие или фотокопие на касовата бележка, няма нужда да представя и оригинален хартиен носител.

Когато потребителят попълва полето за населено място, списъкът филтрира локациите според направения запис в полето. Колкото повече символи са въведени от дадения град или село, толкова списъкът с опции става по-ограничен и потребителят се улеснява в неговия избор и правилното изписване на населеното място.

Всички регистрирани касови бележки участват за голямата награда – лек автомобил. За седмичните награди участват касовите бележки, регистрирани от 24:00 ч. на петък предходната седмица до 23:59 ч. на петъка през текущата седмица. (пример: за седмичната награда, която ще се тегли на 24.01.2016 г. участват всички касови бележки, регистрирани от 24:00 ч. на 15.01.2016 г. до 23:59 ч. на 22.01.2016 г.). Изключение прави единственото първата седмична награда, чието теглене ще бъде на 20.12.2015. За нея участват всички касови бележки, регистрирани в периода от старта на кампанията – на 16.11.2015 г. до 23:59 ч. на 18.12.2015 г. За месечните награди участват всички касови бележки, регистрирани през настоящата седмица и предходните три седмици. (пример: за месечната награда, която ще се тегли на 7 февруари 2016 г. участват всички касови бележки, регистрирани в периода от 24:00 ч. на 8 януари до 23:59 ч. на 5 февруари). Аналогично на седмичните награди, изключение прави само първата месечна награда, която ще се тегли на 10 януари. Тогава в тегленето участват всички касови бележки от 16.11.2015 г. 23:59 ч. на 8.01.2016 г.

Определянето на победителите се извършва в телевизионно предаване, излъчвано в национален ефир. Първият победител на седмична награда ще бъде изтеглен на 20.12.2015 г. В първия работен ден след края на всеки жребий победителите ще бъдат оповестени на интернет страницата на кампанията (kasovbon.bg) до 11:00 часа. В същия ден печелившият ще получи телефонно обаждане от НАП и информационно съобщение по имейл, посочен в регистрационната форма за участие на потребителя.

Организаторът има ангажимент да се свърже с победителите чрез съобщение, изпратено на имейл адреса, посочен във формата за контакт и чрез обаждане по телефона на следващия ден след жребия. Печелившият трябва да отговори най-късно до 2 дни след получаването на информационния имейл, с потвърждение за желание за получаване на наградата. Победителите се задължават да приложат в имейла и сканирано копие на касовата бележка, с която са спечелили. Информация за избрания победител ще бъде достъпна след 11:00 ч. и на kasovbon.bg в първия работен ден след края на всеки жребий.

Наградите се разпределят на случаен, лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта защитен софтуер. Всяка регистрирана касова бележка е свързана с определен потребителски профил. Когато бъде изтеглена бележката, софтуерът визуализира данните на потребителя, от когото е регистриран касовия бон.

В играта могат да бъдат регистрирани касови бележки, които са издадени след 16 ноември 2015 година включително.

Някои големи търговски вериги, хотели и др. отчитат продажбите си чрез интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност и касовите бележки, които издават са с надпис „Системен бон“. Това не означава, че те са фалшиви, стига да са налице другите задължителни реквизити. Те могат да участват в лотарията. Фактурите, които издава търговската верига Метро също могат да бъдат регистрирани в играта с необходимите три реквизита за участие – дата на покупка, час и стойност. 

Участниците са длъжни да съхраняват хартиени, сканирани или фотокопия на касовите бележки за целия период на играта и при спечелване на награда да предоставят за справка пред НАП. Потребителите не са длъжни да пазят оригиналния хартиен носител на касовата бележка. Допуска се избраният победител да предостави сканирано или фотокопие от фискалния бон, изпратено на е-мейл [email protected] В случай, че печелившият не представи валидна касова бележка, съдържаща точно реквизитите, които са били регистрирани, той няма да получи наградата.

Важно условие за получаване на награда е предоставянето на касовата бележка или нейно сканирано копие, което да отговаря на правилата на играта.  

Този тип квитанции не могат да участват в Лотарията, тъй като при закупуването им не се издава касова бележка. Има търговци, които не са задължени да издават фискални бонове при продажба заради спецификата на дейността им. Пример за това са точно тези бележки, които потребителят получава при покупка на билети за градския транспорт, талони за паркиране в зоните за платено паркиране, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 26.11.2015
Затвори