145 служители на НАП, преминаха успешно обучения относно субсидиарното прилагане на АПК в производствата по издаване и оспорване на административни актове

27 Октомври 2015

145 служители на НАП, в т.ч. публични изпълнители от функция „Събиране“ и от други бизнес функции, преминаха успешно обучения относно субсидиарното прилагане на АПК в производствата по издаване и оспорване на административни актове на НАП, в рамките на проект „Провеждане на обучения, свързани със субсидиарното прилагане на АПК в производствата по издаване и оспорване на административни актове на НАП”. Същият се осъществява в изпълнение на договор № 14-22-35/14.10.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обученията се проведоха в периода август – септември 2015 г. в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново. Целта на обученията беше надграждане и затвърждаване на познанията на служителите на НАП относно приложимостта на АПК в принудителното изпълнение по реда на ДОПК и съдебната практика в тази насока.

Успешното изпълнение на проекта се очаква да допринесе за оптимизиране на работните процеси, намаляване на административните разходи на НАП и тези на бизнеса и гражданите, както и за постигане на по-добри резултати при събиране на просрочени публични вземания от страна на НАП.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 27.10.2015
Затвори